Специалност

Управление на проекти

Очаквай най-доброто и се подготви за изненади. Денис Уайтли

Профил на обучението

Форма на обучение:
дистанционна.

Език на преподаване: български.

ECTS кредита: 75

Продължителност на обучение:
3 семестъра (1,5 години).

Старт на програмата: октомври 2022 год.

Програма

Управлението на проекти е нераздална част от дейностите свързани с управление на почти всички сфери на бизнеса. Програмата е изградена върху съвременните световни стандарти за управление на проекти и изискванията на PMI- PMBOK както и стандарт ISO 10006:2003. Разглеждат се всички аспекти при администрирането на един проект.

Успешно зявършилите тази магистърска програма студенти, получават възможност за 50% отстъпка от таксите за подготвителен курс и явяване на изпит за допълнителен IPMA сертификат.

75 ECTS кредита

Изучавани дисциплини

Въведение в управлението на проекти

Управление на организацията

Управление на разходите

Управление на комуникациите

Планиране и контрол при управлението на проекти

Процеси и системен подход при управление на проекти

Управление на промените при проекти

Проекти и междукултурни различия

Магистърска теза

Управление на риска

Управление на качеството

Администриране на проекти

Управление на договорите и подизпълнителите

Корпоративна социална отговорност

Бизнес етика