Специалност

Финанси и инвестиции

Успешната инвестиция е следствие на оценка на риска, а не на избягването му. Уорън Бъфет

Профил на обучението

Форма на обучение:
дистанционна.

Език на преподаване: български.

ECTS кредита: 75

Продължителност на обучение:
3 семестъра (1,5 години).

Старт на програмата: октомври 2022 год.

Програма

Обучението е с акцент върху съвременната инвестиционна практика, финансовите, банковите и индустриалните аспекти на икономическата дейност, ориентирани към рационално управление на сложни икономически процеси, бизнес структури, екипи и ресурси. Развива професионалните практически компетенции за анализ на пазарните инструменти, управление на инвестиционни фондове, изграждане и управление на портфейли от ценни книжа, инвестиции в ценни книжа и капиталово-бюджетни проекти, изграждане на инвестиционни стратегии за защита от фондов, лихвен и валутен риск.

75 ECTS кредита

Изучавани дисциплини

Финансово право

Финансово бюджетиране

Капиталови пазари и борси

Инвестиционен анализ

Финансови деривати

Управление на инвестиционни портфейли

Техники за финансиране на активи и ценни книги

Финансови посредници

Магистърска теза

Дигитална трансформация на финансовите услуги

Алтернативни инвестиции

Управление на риска

Финансов инженеринг и прогнозиране

Корпоративна социална отговорност

Бизнес етика