Специалност

Ивент мениджмънт

Винаги бъдете положително настроени, не негативно и давайте конструктивни идеи, не критика. Колин Кауи

Профил на обучението

Форма на обучение:
дистанционна.

Език на преподаване: български.

ECTS кредита: 75

Продължителност на обучение:
3 семестъра (18 месеца)

Старт на програмата: октомври 2022 год.

Програма

Програмата разглежда събитията като стратегически маркетингов и комуникационен инструмент за засилване на връзката организация-потребител. Обучението е широкопрофилно и интердисциплинарно – от финанси и логистика до потребителска психология и култура, бизнес иновации и дигитализация. Осигурява цялостен компетентностен профил от знания, аналитични и практически умения за планиране, организиране и провеждане на мащабни събития. Събитийният мениджмънт е една от най-разнообразните и бързи кариерни възможности в международен контекст.

75 ECTS кредита

Изучавани дисциплини

Теория и практика на ивент мениджмънта

Управление на проекти (събития)

Публично финансиране в туризма

Събитиен туризъм

Мениджмънт на дестинационни събития

Креативна концепция за събитие (проект)

Система за управление на взаимоотношения с клиенти (CRM)

Сигурност и безопасност при организация на събития

Маркетинг на събитийния туризъм

Пост-събитиен мониторинг (проект)

Събития и междукултурни комуникации

Магистърска теза

Управление на договори и подизпълнители

Управление на иновациите в събитийния туризъм

Корпоративна социална отговорност

Бизнес етика