Специалност

Бизнес психология

Има повече вариации в групата, отколкото между групите. Томас Станли

Профил на обучението

Форма на обучение:
дистанционна.

Език на преподаване: български.

ECTS кредита: 75

Продължителност на обучение:
2 семестъра (1 година).

Старт на програмата: октомври 2022 год.

Програма

Програмата запознава студентите с различни теоретични аспекти на бизнес психологията и практичното й приложение в организационен контекст. Съчетава психологически и бизнес дисциплини, което подпомага развитието на комплексни умения за анализ и развитие на хора, процеси, екипи и организации. Ще придобиете умения за наблюдение и управление на различни тенденции и процеси, за диагностика и интервенции на индивидуално, групово и организационно ниво, стратегическо управление, ефективно лидерство и др. Застъпени са класически и съвременни възгледи в бизнес психологията и добри практики от България и света.

75 ECTS кредита

Изучавани дисциплини

Въведение в психологията

Организацията като система

Организационна психология

Организационно развитие и управление на промяната

Междукултурен мениджмънт

Управленско консултиране

Управление на конфликти и медиация

Стратегическо управление и развитие на хора в организацията

Магистърска теза

Психология на иновациите

Психология на предприемачеството

Поведенческа икономика

Лидерство

Управление и развитие на екипи