Специалност

Бизнес финанси

Някой седи на сянка днес, защото някой е засадил дърво преди доста време. Уорън Бъфет

Знания и компетенции

Форма на обучение:
дистанционна.

Език на преподаване: български.

ECTS кредити: 75

Продължителност на обучение:
3 семестъра (1,5 години).

Старт на програмата: 2021/2022

Програма

Въоръжени с познанията за това как се движат и нарастват финансовите активи, ще имате необходимите умения за вземане на стратегически решения и възможността да се възползвате от безкрайни бизнес възможности. От регионалния пазар и традициите до международните пазари и иновациите, от уменията за анализ до способността за адаптация - ние базираме нашата програма върху бизнеса в реалния свят и международните финансови пазари.

75 ECTS кредити

Задължителни дисциплини

Финансово право

Инвестиционен мениджмънт

Бюджет и бюджетна политика

Моделиране на финансови процеси

Капиталови пазари и борси

Техники за финансиране на активи и ценни книги

Финансови посредници

Банки и системи за разплащане

Магистърска теза

Избираеми дисциплини

Анализ на счетоводна информация

Данъчно облагане на фирмите

Управление на риска

Финансов инженеринг и прогнозиране

Факултативни дисциплини

Корпоративна социална отговорност

Бизнес етика