Специалност

Бизнeс-администрация и eлeктронeн бизнeс

Понякога всичко, от което човек се нуждае, е нова гледна точка. Анди Андрюс

Знания и компетенции

Форма на обучение:
дистанционна.

Език на преподаване: български.

ECTS кредити: 75

Продължителност на обучение:
3 семестъра (1,5 години).

Старт на програмата: 2021/2022

Нова програма

Цифровата трансформация вече не е бъдеща парадигма, а ключова реалност. Магистърската програма предоставя знания за теоретичните и практическите основи, реализацията и бизнес моделите, които са в основата на електронния бизнес. Обучението в програмата ще ви позволи да анализирате и развивате процеса на дигитализация на фирмите, да придобиете задълбочени знания за цифровата среда или да се подготвите за стартирането на ваш собствен онлайн бизнес.

75 ECTS кредити

Задължителни дисциплини

Количествени методи в управлението

Моделиране на бизнес процеси

Онлайн маркетингови проучвания

Управление на иновации и цифрова трансформация

Корпоративно управление

Управление на проекти и програми

Електронна търговия и омниканали

Дигитални бизнес системи

Магистърска теза

Избираеми дисциплини

Дигитална маркетингова стратегия

Маркетинг в социалните медии

Уеб метрика и планиране на дигитална кампания

Интернет реклама и продажби

Факултативни дисциплини

Старт-ъп проекти в дигитална среда

Цифрова икономика