Специалност

Бизнeс-администрация и eлeктронeн бизнeс

Понякога всичко, от което човек се нуждае, е нова гледна точка. Анди Андрюс

Профил на обучението

Форма на обучение:
дистанционна.

Език на преподаване: български.

ECTS кредита: 75

Продължителност на обучение:
3 семестъра (1,5 години).

Старт на програмата: октомври 2022 год.

Програма

Цифровата трансформация вече не е бъдеща парадигма, а ключова реалност. Магистърската програма предоставя знания за теоретичните и практическите основи, реализацията и бизнес моделите, които са в основата на електронния бизнес. Обучението в програмата ще ви позволи да анализирате и развивате процеса на дигитализация на фирмите, да придобиете задълбочени знания за цифровата среда или да се подготвите за стартирането на ваш собствен онлайн бизнес.

75 ECTS кредита

Изучавани дисциплини

Количествени методи в управлението

Моделиране на бизнес процеси

Онлайн маркетингови проучвания

Управление на иновации и цифрова трансформация

Корпоративно управление

Управление на проекти и програми

Електронна търговия и омниканали

Дигитални бизнес системи

Магистърска теза

Дигитална маркетингова стратегия

Маркетинг в социалните медии

Уеб метрика и планиране на дигитална кампания

Интернет реклама и продажби

Старт-ъп проекти в дигитална среда

Цифрова икономика