Специалност

Предприемачество и иновации

Ако нещо е достатъчно важно, трябва да се опитате, дори ако вероятният резултат е провал. Илон Мъск

Знания и компетенции

Форма на обучение:
дистанционна.

Език на преподаване: български.

ECTS кредити: 75

Продължителност на обучение:
2 семестъра (1 година).

Старт на програмата: 2021/2022

Програма

Новите идеи и новите фактори за развитие се генерират и използват основно в процеса на предприемаческата дейност. Програмата разглежда всички форми на взаимодействие в рамките на иновационните системи и технологичните вериги, управление на предприемаческа дейност и финансиране на иновации. Иновациите и добрата оценка на риска е с ключова роля за развитието на предприемачески бизнес.

75 ECTS кредити

Задължителни дисциплини

Предприемачество

Оценка на иновационния мениджмънт на организацията

Технологичен трансфер

Счетоводно отчитане на разходите по иновационни проекти

Дигитална трансформация на бизнеса

Финансиране на иновациите

Правно регулиране на предприемаческата дейност

Магистърска теза

Избираеми дисциплини

Управление на иновационни проекти

Управление на риска

Социално предприемачество

Иновации в публичния сектор

Факултативни дисциплини

Корпоративна социална отговорност

Бизнес етика