Програми Магистър прием 2021/2022

Специалности

Бизнeс-администрация и eлeктронeн бизнeс
дистанционна български език
Предприемачество и иновации
дистанционна български език
Управление на проекти
дистанционна български език
Финанси и инвестиции
дистанционна български език
Бизнес финанси
дистанционна български език
Данъци и данъчна администрация
задочна български език
Дигитален маркетинг
задочна български език
Счетоводство и одитинг
задочна български език
Ивент мениджмънт
дистанционна български език
Управление на туризма
дистанционна български език
Бизнес психология
дистанционна български език

Кандидатстване

Срокове

Международно висше бизнес училище прилага световната университетска практика за гъвкава ПРИЕМ. Тя позволява кандидатстване и прием в максимално удобен и кратък срок. Вече не е нужно да чакате седмици за да разберете дали сте приети в избраната от Вас специалност. Колкото по-рано подадете документи, толкова по-голям е шансът за прием и ЗАПИСВАНЕ.

Онлайн

Може да кандидатствате през онлайн платформата https://online.ibsedu.bg/

Персонално подаване на документи за кандидатставане

София Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7. Ботевград учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

Документи

  1. Копие от дипломата за висше образование
  2. Копие от документ за внесена такса за кандидатстване – 30 лв.
  3. Заявление за обучение, предоставено в онлайн системата или на място.

Форма на обучение

Дистанционна форма

Най-удобната форма за пътуващи и живеещи в отдалечени места студенти. Дистанционната форма на обучение е асинхронна - обучавате се напълно самостоятелно навсякъде, по всяко време и от всяко устройство. При дистанционната форма на обучение изпитите се провеждат онлайн под формата на тестове и курсова работа.

Задочна форма

Една от най-модерните и успешни форми на обучение при работещите професионалисти. Т.нар. „смесено обучение“ (blended learning) е балансиран комплекс от личен контакт, обучение в дигитална среда и самоподготовка. Цялата административна и образователна информация се получава в дигиталната учебна платформа, а лекциите - на живо или в онлайн среда - са с гъвкав график, удобен за посещение.

Такси

Семестриални такси

Зимен семестър

Еднократно плащане - при записването за студент – 1100 лв. Плащане на вноски: - Първа вноска – при записването за студент – 600 лв. - Втора вноска – краен срок за заплащане до 1 декември – 600 лв.
Летен семестър

Еднократно плащане - краен срок за заплащане до 31 януари – 1100 лв. Плащане на вноски: - Първа вноска – краен срок за заплащане до 31 януари – 600 лв. - Втора вноска – краен срок за заплащане до 1 април – 600 лв.


За новоприетите студенти в първи курс на обучение в ОКС Бакалавър на английски език: - за български граждани - 1200 лв. - за граждани на ЕС - 1200 евро - за граждани на страни извън ЕС - 2000 евро

Административни такси

Такса за кандидатстване/ конкурсен кандидатстудентски изпит - 30 лв. Начини за плащане: - С банкова карта чрез Пос терминал - в МВБУ при подаване на документи
- По банков път - Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ
- Чрез ePay
Банкова сметка на Международно висше бизнес училище
РАЙФАЙЗЕНБАНК Офис Ботевград
IBAN: BG78RZBB91551089856718
SWIFT BIC: RZBBBGSF

Възможности за студентско кредитиране

За възможностите за студенстко кредитиране може да
научите повече тук.

Такси за административно обслужване в МВБУ

Записване

Всички кандидат-магистри могат да се запишат на място, ако изпълняват едно от следните условия:

- имате диплома за завършена степен "бакалавър" с минимум 240 ETCS кредита;
- имате диплома за завършена степен "магистър";
- имате дипломи с по-малко от необходимите 240 ETCS кредити. Трябва да предоставите предварително оригинална "Академична справка". Ще Ви бъде изготвен и ндивидуален учебен план за изравняване на кредитите до степен академичен "бакалавър" с 240 ECTS кредита и тогава ще може да се запишете за изравнителна програма.

1. Записването става на място в Ботевград или София.

Кандидат-магистрите посещават университета лично в Ботевград или София, където попълват едновременно документи и се записват в една от 3-те магистърски програми.

2. Кандидатстване онлайн и дистанционно записване /чрез куриер/.

Кандидат-магистрите кандидатстват онлайн. При заявка от Ваша страна изпращаме документите за записване по куриер.