Програми Магистър прием 2020/2021

Специалности

Бизнeс-администрация и eлeктронeн бизнeс
дистанционна български език
Музикален бизнес и предприемачество
задочна български език
Логистика
задочна / дистанционна български език
Предприемачество и иновации
дистанционна български език
Entrepreneurship and Innovations
distance learning English
Управление на проекти
дистанционна български език
Digital Project Management
distance learning English
Управление на фирмената сигурност
задочна / дистанционна български език / английски език
Финанси и инвестиции
дистанционна български език
Бизнес финанси
дистанционна български език
Данъци и данъчна администрация
задочна / дистанционна български език
Дигитален маркетинг
задочна / дистанционна български език
Счетоводство и одитинг
задочна / дистанционна български език
Ризорт и СПА мениджмънт
дистанционна български език / анлийски език
Ивент мениджмънт
дистанционна български език
Управление на туризма
дистанционна български език

Кандидатстване

Онлайн

Може да кандидатствате през онлайн платформата https://online.ibsedu.bg/

Персонално подаване на документи за кандидатставане

София Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7. Ботевград учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

Документи

  1. Копие от дипломата за висше образование
  2. Копие от документ за внесена такса за кандидатстване – 30 лв.
  3. Заявление за обучение, предоставено в онлайн системата или на място.

Форма на обучение

Задочна форма

Тя е обогатена с елементи на дистанционното обучение и включва балансиран комплекс от лични консултации, лекции, обучение в дигитална среда и самоподготовка. Комуникацията с преподавателите става в дигиталните канали или с удобен график за срещи „очи в очи“. Изпитите се провеждат присъствено.

Дистанционна форма

Най-удобната форма за пътуващи и живеещи в отдалечени места студенти. Дистанционната форма на обучение е асинхронна - обучавате се напълно самостоятелно навсякъде, по всяко време и от всяко устройство. При дистанционната форма на обучение изпитите се провеждат онлайн под формата на тестове и курсова работа.

Такси

Семестриални такси

Такса административни документи
10 лева
Такса за кандидатстване
30 лева
Семестриална такса
570 € или 1100 лева

За студенти в неравностойно положение Инвалиди със степен на инвалидност от и над 75% и кръгли сираци /до 22 години за редовна форма на обучение/ - с 50 % намаление; Семейни намаления за учебната такса на втория и всеки следващ член на едно семейство (съпрузи, братя, сестри, родители и деца) - с 50 % намаление. Всички такси може да се платят по 3 начина: с банкова карта на място; по банкова сметка; ePay.

Възможности за студентско кредитиране

За възможностите за студенстко кредитиране може да
научите повече тук.

Такси за административно обслужване в МВБУ

Класиране

Живеем в безпрецедентни времена, в които всички срокове се променят поради независещи от нас обстоятелства. Бъдете спокойни и разчитайте, че ще започнете обучението си, незаивисмо дали в учебните зали или онлайн. Актуални дати за класиране и записване тук

Записване

Пакет документи, получава се от МВБУ

Оригинал и копие на диплома за завършено образование

Документ за платена такса за обучение за първия семестър

Четири снимки паспортен формат

Лична картаЗаписването става присъствено или дистанционно чрез куриер. Допълнителна информация на тел. 02/400 16 30 или info@ibsedu.bg