Специалност

Маркетинг, комуникации и иновации

Въпросът не е „Какво искаме да знаем за хората?”. Той е „Какво искат хората да кажат за себе си?” Марк Зукърбърг

Знания и компетенции

Форма на обучение:
редовна, задочна и дистанционна.

Език на преподаване: български.

ECTS кредити: 250

Продължителност на обучение:
4 години (8 семестъра).

Старт на програмата: 2020/2021

Нова програма

Маркетингът е област, която се характеризира с постоянни промени и предизвикателства.

Чрез обучението в програмата се формира ново поколение висококвалифицирани специалисти с академични познания и практически компетенции в областта на целия маркетингов микс – потребителска психология и поведение, ценова политика, маркетингови проучвания, управление на продажбите, промоционални и рекламни стратегии, бранд мениджмънт, информационни системи и технологии, маркетингови комуникации и иновационни решения.

Успехът на всеки бизнес проект е свързан с притежаването на знания и практически умения в три ключови области: продажби, бизнес комуникации и иновации. Настоящата динамична бизнес среда изисква иновативни подходи във функционирането на съвременните маркетингови отдели.

Тази специалност дава възможност за кариерна реализация във всички сфери на бизнеса, които включват проучване на пазари, продажби, разработаване на продукт или услуга, бранд мениджмънт, дигитален маркетинг, ивент мениджмънт и реклама.

250 ECTS кредити

Заяви консултация

Маркетинг, комуникации и иновации

Програмата представя както традиционната маркетингова и комуникационна стратегия на организацията, така и съвременните маркетингови методи и иновации, основани на уеб технологиите - маркетингови проучвания, маркетингова логистика и маркетингов одит. Фокусът в подготовката е върху дигиталната трансформация на управлението на взаимоотношенията с клиенти, уеб технологиите за бизнес анализ в маркетинга, маркетинговия одит и международните пазари.

Ще отговори на въпросите как да взаимодействате успешно с потребителите, как да оценявате и измервате маркетингови кампании, как да разработвате онлайн стратегии за електронен бизнес.

Дигиталната трансформация на управлението на взаимоотношенията с клиенти, уеб технологиите за бизнес анализ в маркетинга, маркетинговия одит и международните пазари, правят тази специалност модерна и практична. Учебният план е съобразен с учебните планове на водещи университети в България и с утвърдени практики на университети в Европейския съюз и САЩ.

За да получите степен БАКАЛАВЪР по избраната специалност трябва да сте покрили изискванията по учебен план.

Задължителни дисциплини

Основи на управлението

Микроикономика

Макроикономика

Бизнес математика

Теория на комуникациите

Английски език

Основи на правото

Информатика

Въведение в маркетинга

Управление на човешки ресурси

Финанси

Счетоводство

Цифрова икономика

Дигитален маркетинг

Потребителско поведение

Маркетингови проучвания

Продуктова и иновационна политика

Език, култура и комуникация в организациите

Управление на веригата на доставките

Иновации и нови технологии

Интегрирани маркетингови комуникации

Връзки с обществеността

Правна уредба на маркетинговата дейност

Бранд мениджмънт

Комуникация на сложни данни и знания

Маркетинг на финасовите услуги

Бизнес преговори и други

Избираеми дисциплини

Философия

Стопанска история

Моделиране на маркетинга

Управление на продажбите

Международен маркетинг

Управление на риска

Управление на проекти

Промоционални стратегии

Ценова политика и други

Факултативни дисциплини

Корпоративна идентичност и имидж

Управление на стреса

Социална отговорност на корпорациите

Управление на конфликти

Бизнес среда и управление на фирмите в Азия