Специалност

Маркетинг, комуникации и иновации

Трудно е да намериш нещо, което да не може да се продаде онлайн. Джеф Безос

Знания и компетенции

Форма на обучение:
редовна, задочна и дистанционна.

Език на преподаване: български.

ECTS кредити: 250

Продължителност на обучение:
4 години (8 семестъра).

Старт на програмата: 2020/2021

Програма

Програмата ще ви подготви по най-важните теми в областта на маркетинга, комуникациите и иновациите в бизнеса. Ще разберете механизма, по който съществуват фирмите и защо маркетинговите решения са ключът за техния успех.

Програмата обхваща както традиционните, така и съвременните маркетингови техники и комуникационни стратегии, основани на уеб технологиите.

Ще научите повече за потребителската психология и поведение, продуктовата и иновационната политика, маркетинговия одит и международните пазари.

Ще придобиете умения и компетенции за стратегическото планиране и вземане на решения и създаването на онлайн стратегии за електронен бизнес.

250 ECTS кредита

Изучавани дисциплини

Основи на управлението

Микроикономика

Макроикономика

Бизнес математика

Теория на комуникациите

Английски език

Основи на правото

Информатика

Въведение в маркетинга

Управление на човешките ресурси

Финанси

Счетоводство

Цифрова икономика

Дигитален маркетинг

Потребителско поведение

Маркетингови проучвания

Продуктова и иновационна политика

Език, култура и комуникация в организациите

Управление на веригата на доставките

Иновации и нови технологии

Интегрирани маркетингови комуникации

Връзки с обществеността

Правна уредба на маркетинговата дейност

Бранд мениджмънт

Комуникация на сложни данни и знания

Маркетинг на финасовите услуги

Бизнес преговори

Философия

Стопанска история

Моделиране на маркетинга

Управление на продажбите

Международен маркетинг

Управление на риска

Управление на проекти

Промоционални стратегии

Ценова политика и други

Корпоративна идентичност и имидж

Управление на стреса

Социална отговорност на корпорациите

Управление на конфликти

Бизнес среда и управление на фирмите в Азия

и други.