Специалност

Финанси и счетоводство

Животът е като счетоводството, трябва да има баланс. Анонимен

Знания и компетенции

Форма на обучение:
редовна и задочна.

Език на преподаване: български.

ECTS кредити: 250

Продължителност на обучение:
4 години (8 семестъра).

Старт на програмата: 2020/2021

Програма

Мултидисциплинарна програма на мениджърско ниво, която съчетава научни знания от счетоводството, информационните технологии, правото, статистиката и икономиката.

Отличителна черта на тази програма е комбинирането на съвременната наука с реални работни казуси и преподаване с примери от финансовата сфера.

Ще овладеете финансовото и управленското, банковото и бюджетното счетоводство, данъчното облагане и одита, международните стандарти в счетоводната дейност и европейските директиви в областта на финансите.

Ще развиете умения и компетенции за решаване на проблеми и вземане на управленски решения, за прилагане на иновативни подходи при разработване , отчитане и финансово управление на дейността на фирмите и финансовите институции.

250 ECTS кредита

Изучавани дисциплини

Микроикономика

Бизнес комуникации

Математика

Основи на управлението

Макроикономика

Информатика

Маркетинг

Основи на правото

Английски език 1

Статистика

Теория на счетоводството

Цифрова икономика

Управление на човешките ресурси

Английски език 2

Търговско право

Финансово счетоводство

Основи на финансовото управление на предприятието

Финанси на фирмата

Управленско счетоводство

Трудово и осигурително право Социална отговорност на корпорациите

Инвестиции

Публични финанси и данъчен мениджмънт

Банково счетоводство

Бизнес анализ

Бюджетно счетоводство

Счетоводни стандарти

Информационни системи и технологии в счетоводството

Финансов контрол

Независим финансов одит

Дигитални финанси

Философия

Стопанска история

Отчитане на външнотъговските сделки

Счетоводство на юридическите лица с нестопанска цел

Счетоводство на осигурителните предприятия

Счетоводство на застрахователните предприятия

Управление на иновациите

Финансови технолигии и дигитално банкиране

Корпоративна идентичност и имидж

Управление на стреса

Социална отговорност на корпорациите

Език и култура

Бизнес среда и управление на фирмите в Азия

и други.