Специалност

Бизнес-администрация и предприемачество

Избрах предприемачеството, защото то ми даде възможност да се самоутвърдя. Тед Търнър

Знания и компетенции

Форма на обучение:
редовна, задочна и дистанционна.

Език на преподаване: български.

ECTS кредити: 250

Продължителност на обучение:
4 години (8 семестъра).

Старт на програмите за зимен семестър - октомври 2021 год.

Нова програма

Програмата е съчетание от икономически, организационни и управленски дисциплини, които ще ви дадат солидна подготовка за развитие в бизнес средата и ще разберете как мислят и действат успешните предприемачи.

Тази програма е проектирана и създадена да мотивира, подпомага и стимулира студентите да развият предприемаческия си потенциал.

Ще получите знания за основните бизнес теории и концепции и ще овладеете умения и компетенции за анализ на данни, финансов анализ, стратегически проучвания и управление на кризи.

Ще формирате критично мислене, необходимо за откриване, оценка и използване на нови бизнес възможности, за да стартирате свой бизнес.

250 ECTS кредита

Изучавани дисциплини

Основи на управлението

Въведение в предприемачеството

Предприемачество и иновации

Бизнес комуникации

Бизнес математика

Бизнес анализ и предприемачество

Английски език

Микроикономика

Макроикономика

Основи на правото

Информатика

Маркетинг

Управление на човешките ресурси

Финанси

Счетоводство

Бизнес статистика

Търговско право

Управление на проекти

Предприемачество и финанси

Управленско счетоводство

Международен бизнес

Стратегическо управление

Управление на бизнес услугите

Данъци и данъчна администрация

Въведение в е-бизнеса

Право на интелектуалната собственост

Бизнес планиране в предприемачеството

Моделиране и анализ на решения

Управление на операциите

Логистика

Организационно поведение

Връзки с обществеността

Управление на иновациите

Управление на бизнес процеси

Цифрова организация

Дигитални бизнес модели

Знание, лидерство и промяна

Междукултурно лидерство и екипи

Управление на конфликти

Управление на стреса

Корпоративна социална отговорност

Език и култура

Бизнес среда и управление на фирмите в Азия

и други.