Специалност

Бизнес-администрация и дигитален мениджмънт

И помни, че в Интернет твоят конкурент е на един клик разстояние. Дъг Уорнър

Знания и компетенции

Форма на обучение:
редовна, задочна и дистанционна.

Език на преподаване: български.

ECTS кредити: 250

Продължителност на обучение:
4 години (8 семестъра).

Старт на програмата: 2020/2021

Програма

Програмата включва теоретична и практическа подготовка в областта на икономиката, цифровите технологии, социологическите, правни и организационни науки, за да разберете как дигиталната среда променя бизнес структурите.

Съчетава традиционните управленски науки със стратегиите и технологиите за управление на цифрови трансформации и иновационни бизнес решения.

Ще научите как да събирате и анализирате данни, ще разберете спецификите на виртуалните организации, аутсорсинга и проблемите на глобализацията.

Ще развиете ръководни умения за управление на времето, за решаване на проблеми и управление на промяната.

250 ECTS кредита

Изучавани дисциплини

Основи на управлението

Микроикономика

Макроикономика

Бизнес математика

Бизнес комуникации

Английски език

Основи на правото

Информатика

Маркетинг

Управление на човешките ресурси

Финанси

Счетоводство

Бизнес статистика

Цифрова икономика

Дигитални технологии и бизнес

Търговско право

Регулиране и управление на дигиталния бизнес

Дигитален маркетинг

Управление на проекти

Управленско счетоводство

Международен бизнес

Стратегическо управление

Количествени методи за анализ на данни

Виртуални организации, аутсорсинг и глобализация

Данъци и данъчна администрация

Логистика

Право на интелектуалната собственост

Философия

Социология

Знание, лидерство и промяна

Междукултурно лидерство и екипи

Цифрова организация

Дигитални бизнес системи

Управление на информацията в организацията

Дигитални бизнес модели

Технология и социални трансформации

Изследователски методи

Управление на конфликти

Управление на стреса

Корпоративна социална отговорност

Език и култура

Бизнес среда и управление на фирмите в Азия

и други.