Специалност

Бизнес-администрация и приложна психология

Оптимист е измислил самолета, но и песимист е измислил парашута. Бърнард Шоу

Знания и компетенции

Форма на обучение:
редовна, задочна и дистанционна.

Език на преподаване: български.

ECTS кредити: 250

Продължителност на обучение:
4 години (8 семестъра).

Старт на програмата: 2020/2021

Програма

В програмата се изучават принципите и методите за управление на служителите, ресурсите и процесите по най-ефективния начин.

Отличителна черта на тази програма е балансираната комбинация от управленски, икономически и психологически дисциплини. Ще усвоите методите за мотивиране и въздействие върху хората, за да ги стимулирате да постигат целите си и да допринасят за стратегическото предимство на бизнесите.

Ще придобиете базови теоретични знания в областта на управлението на фирмата, правото и финансите, психологическите механизми в управлението на човешките ресурси.

Ще придобиете умения и компетенции за анализиране и отчитане на моделите на поведение, да развивате междуличностните процеси, които да подкрепят стратегията на фирмата.

250 ECTS кредита

Изучавани дисциплини

Основи на управлението

Микроикономика

Макроикономика

Бизнес математика

Бизнес комуникации

Английски език

Основи на правото

Информатика

Маркетинг

Управление на човешките ресурси

Финанси

Счетоводство

Бизнес статистика

Социална психология

Когнитивна психология

Търговско право

Количествени методи

Качествени методи

Проектни ресурси

Управленско счетоводство

Международен бизнес

Стратегическо управление

Икономическа психология

Трудова и организационна психология

Данъци и данъчна администрация

Логистика

Право на интелектуална собственост

Епистемология

Психология на личността

Организационно поведение

Връзки с обществеността

Цифрова организация

Дигитални бизнес системи

Психологически тестове

Психология на влиянието и вземането на решения

Междукултурно лидерство и екипи

Психология на общуването и други

Управление на конфликти

Управление на стреса

Корпоративна социална отговорност

Език и култура

Бизнес среда и управление на фирмите в Азия

и други.