Програми Бакалавър прием 2022/2023

Специалности

Бизнес-администрация и предприемачество
редовна / задочна / дистанционна български език
Бизнес-администрация и дигитален мениджмънт
редовна / задочна / дистанционна български език
Бизнес-администрация и управление на проекти
редовна / задочна / дистанционна български език
Бизнес-администрация и приложна психология
редовна / задочна / дистанционна български език
Маркетинг, комуникации и иновации
редовна / задочна / дистанционна български език
Международен бизнес
редовна / задочна / дистанционна български език
Финанси и счетоводство
редовна / задочна български език
Туризъм и предприемачество
редовна / задочна / дистанционна български език

Кандидатстване

Срокове

Международно висше бизнес училище прилага световната университетска практика за гъвкава ПРИЕМ. Тя позволява кандидатстване и прием в максимално удобен и кратък срок. Колкото по-рано подадете документи, толкова по-голям е шансът за прием и ЗАПИСВАНЕ.

Онлайн

Може да кандидатствате през онлайн платформата https://online.ibsedu.bg/

Персонално подаване на документи за кандидатставане

София Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7. Ботевград учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

Документи

С диплома за средно образование

Дипломата е издадена преди 2008 г.

  1. Мотивационно есе на тема «Защо искам да се обучавам в избраната специалност в МВБУ»
  2. Копие от дипломата за средно образование
  3. Копие от документ за внесена такса за кандидатстване – 50 лв.

Дипломата е издадена след 2008 г.

  1. Копие от дипломата за средно образование
  2. Копие от документ за внесена такса за кандидатстване – 50 лв.
С диплома за висше образование
  1. Копие от дипломата за висше образование
  2. Копие от документ за внесена такса за кандидатстване – 50 лв.
За ученици в последен клас
  1. Мотивационно есе
  2. Академична справка с оценките от първи срок на текущата учебна година
  3. Копие от документ за внесена такса за кандидатстване

Форма на обучение

Редовна форма

Редовната форма на обучение е подходяща за създаване и доизграждане на умения в академична и професионална среда. Пълното посвещаване на изучаваните предмети и ежедневната възможност за дискусия с колеги и преподаватели подготвят студентите за работа в екип в реална бизнес среда.

Задочна форма

Задочната форма на обучение e идеална за работещи специалисти, които искат да придобият висше образование без да губят баланса между работа, учене и лично време.

Дистанционна форма

Дистанционната форма на обучение предоставя свободата да учите и работите от всяка точка на света в удобно за вас време, използвайки най-модерните технологии, позволяващи бърз достъп до актуално учебно съдържание. Подходяща за работещи и пътуващи студенти.

За студенти на други висши училища

Получавате бърза и адекватна административна подкрепа по време на процеса на прехвърляне или кандидатстване. Прехвърляте своите натрупани ECTS кредити и продължавате без да повтаряте модули, които вече сте преминали успешно.

- ако сте започнали своето бизнес образование в чужбина, но желаете да се завърнете в България;
- ако искате да смените учебното заведение, в което вече учите и да продължите в МВБУ;
- ако желаете да учите бизнес специалност, паралелно с обучението си в друг университет.

За чуждестранни граждани

Обучението се провежда изцяло дистанционно. При успешното завършване на програмата ще имате диплома, призната в цял свят и Европейско дипломно приложение. ЕCTS кредитите правят възможно и лесно продължаването в най-престижните световни университети. Университетът поддържа такси достъпни за всеки без скрити условия и без компромис с качеството на преподаване.

За работещи

Дистанционната и задочната форма на обучение осигуряват необходимата гъвкавост, за да постигнете успешен баланс между обучение, работа, семейство и лично време. За да подпомогнем българските семейства имаме отстъпка в размер от 50% от семестриалната такса за всеки втори член от семейството, който учи в МВБУ.

За неработещи

В редовна форма студентите могат да се възползват максимално от възможностите, които предлага програма „Еразъм +“ за обучение и стажове в чужбина. Студентите, посветили цялото си време на образование имат възможност да се включат в множество практически занимания и стажове; да участват в семинари и публични лекции, в дейностите на студентски съвет и благотворителни събития.

За българи в чужбина

Дистанционната форма на обучение Ви дава свобода за справяне с пътуване, работа и семейство. Европейската система за трансфер на кредити (ЕCTS) е въведена и се прилага от 2003 година. Обучението на роден език e още едно от водещите предимства на програмите ни, но винаги можете да се прехвърлите в друг университет от ЕС, USA и Канада или да изберете програма, която се преподава на английски език.

За хора с увреждания

Модерната архитектурна на сградата в София е достъпна и съобразена с всички изисквания. Осигурено е свободното придвижване до всяко ниво на сградата - до индивидуални санитарни помещения, учебни зали, библиотека, до местата за хранене и почивка. Младежите с ТЕЛК над 75% получават специални финансови условия - отстъпка в размер на 50% от семестриалната такса, защото вярваме, че всеки има право на равен достъп до качествено образование.

Такси

Семестриални такси

Зимен семестър

Еднократно плащане - при записването за студент – 1320 лв. Плащане на вноски: - Първа вноска – при записването за студент – 710 лв. - Втора вноска – краен срок за заплащане до 1 декември – 710 лв.
Летен семестър

Еднократно плащане - краен срок за заплащане до 31 януари – 1320 лв. Плащане на вноски: - Първа вноска – краен срок за заплащане до 31 януари – 710 лв. - Втора вноска – краен срок за заплащане до 1 април – 710 лв.

Административни такси

Такса за кандидатстване/ конкурсен кандидатстудентски изпит - 50 лв. Начини за плащане: - С банкова карта чрез Пос терминал - в МВБУ при подаване на документи
- По банков път - Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ
- Чрез ePay
Банкова сметка на Международно висше бизнес училище
РАЙФАЙЗЕНБАНК Офис Ботевград
IBAN: BG78RZBB91551089856718
SWIFT BIC: RZBBBGSF

Възможности за студентско кредитиране

За възможностите за студенстко кредитиране може да
научите повече тук.

Такси за административно обслужване в МВБУ

Записване

Пакет документи, получава се от МВБУ

Оригинал и копие на диплома за завършено образование

Документ за платена такса за обучение за първия семестър

Четири снимки паспортен формат

Лична картаЗаписването става присъствено или дистанционно чрез куриер. Допълнителна информация на тел. 02/400 16 30 или info@ibsedu.bg