МВБУ Модерният бизнес университет

Заяви консултация

Международно висше бизнес училище е акредитирано, независимо, частно висше училище, основано през 1991 год.

Предметите се изучават чрез иновативни форми на обучение, по нови програми и в образователна база на световно равнище. Основната цел на обучението е да се развият лидерски умения и предприемачески дух, да се постигнат нива на компетентност, необходими за развитието на индивидуална кариера както в частния бизнес, така и в държавната администрация.

Обучението се провежда в професионални направления Администрация и управление, Икономика и Туризъм. МВБУ е лидер в дистанционното обучение и члeнува в световната мрежа GUIDE (Global Universities in Distance Education) от самото й създаване през 2005 година; в Националния център за дистанционно обучение (НЦДО), обединяващ 35 университета в страната; в EDEN (European Distance and E-Learning Network).

Еразъм

Erasmus+

МВБУ работи по програма „Еразъм +” в тясно сътрудничество с 23 университета от 13 европейски държави. Имате възможност за следване, обучение и придобиване на професионален опит в чужбина, ако сте студент в бакалавърска или магистърска програма.

Студенти на МВБУ получават индивидуална консултация за възможностите за студентска мобилност.

Защо МВБУ?

  • Иновативен университет в топ 10 за България
  • Следване и работа чрез дистанционно обучение
  • Диплома, призната в целия Европейски съюз
  • Нови програми за най-търсените бизнес специалности
  • Международни стандарти за програми и специалности
  • Достъпни финансови условия с възможност за студентскo кредитиране
  • Обучение в чужбина с „Еразъм +”
  • Хабилитирани академични преподаватели и съвременни методи на обучение
  • Висока удоволетвореност от процеса на обучение (над 90%)
  • Стажове и практики в реална бизнес среда

Факти и цифри

30 години история
70 хабилитирани преподаватели
над 25 000 дипломирани студенти
95% от завършилите студенти започват работа по специалността
над 7 000 дипломирани студенти в дистанционнa форма на обучение
7 000 кв. м. нова и модерна обучителна среда

История

1991
Българо-датски колеж по търговия, експорт и маркетинг
1993
Първи випуск - датският посланик Капел връчва лично дипломите
1997
Българо-датски колеж по икономика и управление - Ботевград към СА „Димитър Ценов“ - Свищов
2000
Колеж по икономика и бизнесадминистрация - Ботевград
2002
Международно висше бизнес училище (МВБУ) - Ботевград
2002
Международна програма „Бизнесадминистрация”, съвместно със City University, Сиатъл
2003
Въвежда Европейска система за трансфер на кредити (ECTS)
2004
Българо-холандска програма по туризъм с Breda University, Холандия
2005
Член на световната мрежа GUIDE (Global Universities in Distance Education
2006
Член на NIBS (Network of International Business Schools)
2012
Съвместна магистърска програма „Управление на сигурността” с университета „Ариел”, Израел
2017
Нова сграда на Център за дистанционно обучение - София Награда „Сграда на годината“
2018
Свeтовна награда за иновации и въвеждане на добри практики за антиплагиатство при електронното обучение
2020
MyUniversity.bg MyWay - обучителна онлайн платформа за всички